Leermiddelen Repository EUR

Wat houdt de dienst in?

De redenen om deze dienst aan te bieden hangen samen met de problematiek rondom de toenemende digitalisering van leermiddelen:

 • Gebrek aan inzicht in het gebruik van leermiddelen bij zowel faculteiten als uitgevers;
 • Een groter risico op inbreuk van auteursrecht, doordat het aanbieden van leermiddelen buiten de officiële wegen een stuk makkelijker is geworden;
 • Het ontbreken van een gestructureerd overzicht bij zowel docent als student door toenemende diversiteit in verspreiding van leermiddelen (via blackboard, mail, links en print); 
 • Een onnodige overhead bij faculteiten omdat het in kaart brengen en aanmelden van lange overnames, de controle en de afdracht naar Stichting PRO grotendeels handmatig verloopt.

Het doel is tweeledig:  

 • Het samenstellen van digitale readers mogelijk maken en de kosten van auteursrecht berekenen;
 • Het opzetten van een bijbehorende service die de afdracht naar Stichting PRO faciliteert. 

Partijen, rollen en behoeften

Het repository dient de belangen van verschillende stakeholders:

 • Docenten willen makkelijk en zonder oponthoud content toevoegen en een reader samenstellen;
 • Faculteiten willen kostenbeheersing en ‘in control zijn’;
 • De UB wil haar expertise zo efficiënt mogelijk inzetten;
 • Studenten willen onderwijsmateriaal via hun lokale omgeving gebruiken, zonder geconfronteerd te worden met nog een systeem;
 • Stichting PRO wil namens de uitgevers inzicht hebben in het daadwerkelijke gebruik van onderwijsmateriaal binnen de faculteiten. 

Wat kan het systeem?

 • Het aantal woorden van de geüploade PDF tellen;
 • Kosten bepalen die verbonden zijn aan het gebruik van het artikel of hoofdstuk, gebaseerd op het aantal studenten en de auteursrechterlijke status van het stuk (lange overname, korte overname, Open Access materiaal);
 • Verschillende rollen faciliteren (student, docent, facultair medewerker, UB-medewerker);
 • Kosten afzetten tegen het cursusbudget studiematerialen;
 • Integreren met digitale leeromgevingen van faculteit of opleiding;
 • Flexibel, makkelijk te configureren workflowsysteem.

Wat levert de UB?

 • Wilt u als faculteit of opleiding deelnemen aan het EUR Leermiddelen Repository, dan kunt u in samenwerking met het repositoryteam het Leermiddelen  Repository integreren in uw digitale leeromgeving (DLO). 
 • De UB assisteert bij het voorlichten van docenten en facultaire medewerkers over auteursrecht en het gebruik van het Leermiddelen Repository. Daaruit voortkomende feedback gebruikt de UB om de usability van de repository te verbeteren.
 • Overname bestaande repository: heeft uw faculteit al een eigen repository, dan kan het repositoryteam met u samenwerken om leermiddelen te migreren naar het Leermiddelen Repository, de bestaande workflow hierop aansluiten en het repository koppelen met het DLO van de faculteit. De kwaliteit van de metadata in het facultaire repository is daarbij een belangrijke factor, omdat het Leermiddelen Repository daaraan strenge eisen stelt.
 • Gebruik van het Leermiddelen Repository en de afdracht van vergoedingen aan Stichting PRO: het repositoryteam onderzoekt met Stichting PRO hoe de aanmelding van lange overnames, het aanbieden van een reader als geheel en het faciliteren van de afdracht zo efficiënt mogelijk is in te richten. Is dit gelukt, dan kan een deelnemer het systeem optimaal gebruiken. Het repositoryteam koppelt de DLO van de faculteit met het Leermiddelen Repository en biedt ondersteuning en voorlichting.

Hoe kunt u participeren?

Heeft u interesse in (één van) bovenstaande mogelijkheden, neem dan contact op met of heeft u vragen over auteursrecht, neem dan contact op met: